• Trác Thúy Miêu nói gì khi ném thiệp mời và bỏ về ở show Đỗ Mạnh Cường?

    Hình ảnh MC Trác Thúy Miêu ném thiệp mời, bỏ về vì không được bảo vệ cho vào tham dự show Đỗ ...