• Chủ nợ nhốt thanh niên 19 tuổi 5 giờ để tra tấn dã man

    Không chỉ đánh Duy, Vũ còn dùng dao đâm vào mặt người vay tiền gây thương tích. Hơn 5 giờ tra tấn, gia ...