• Gia Lai : Thủy lợi 119 tỉ vừa làm xong đã hỏng: Vá vội bằng …. bùn nhão

    Đơn vị thi công đang gấp rút triển khai sửa chữa những vị trí bị hư hỏng tại công trình thủy lợi ...

  • Quảng Nam: Huyện nghèo dựng tượng đài 14 tỉ đồng

    Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam – một trong những huyện nghèo nhất cả nước đang xây dựng tượng ...