• Chủ tiệm phế liệu trả lại 87 triệu đồng nhặt được

    Nhặt được túi xách và điện thoại trên đường, anh Trần Xuân Cường, ở thị xã An Nhơn giao cho công ...