• Giá xăng có giảm xuống dưới 10.000 đồng/lít?

    Chuyên gia cho rằng giá xăng rất khó giảm xuống dưới 10.000 đồng/lít. Bên cạnh cơ cấu giá xăng ...