• “Ổ dịch” quán bar Buddha: Nhiều người khai báo quanh co, không trung thực để trốn cách ly

    Nhiều trường hợp từng đến quán bar Buddha khai báo trễ, thậm chí có trường hợp cố tình chờ 14 ngày ...