• Chàng trai Tây Nguyên chế xe đua từ Toyota Cressida 40 triệu đồng

    Với Trần Văn Kim, hoàn thành bản độ chiếc Exomotive Exocet phong cách xe đua là trải nghiệm đáng nhớ ...