• Clip “Rợn tóc gáy” với cú đạp ga khiến ô tô xuyên cửa cuốn

    Một phụ nữ bất ngờ đạp ga xe ô tô đâm xuyên cửa cuốn của tiệm máy tính rồi tiếp tục lùi xe ...