• Trộm xe máy từ Đắk Nông đem sang Campuchia tiêu thụ

    Tống Văn Đôn cùng đồng bọn trộm xe máy tại Đắk Mil sau đó vận chuyển xe trộm đưa sang Campuchia ...