• Dùng ảnh nhạy cảm để tống tiền người tình

    Được người tình gửi cho một số ảnh nhạy cảm, Tín đã lưu lại rồi dùng những bức hình đó để ...