• Trump cảm ơn Việt Nam

    Trump thông báo 450.000 bộ quần áo bảo hộ đã được chuyển đến bang Texas, gửi lời cảm ơn Việt Nam ...