• Gia Lai : Thủy lợi 119 tỉ vừa làm xong đã hỏng: Vá vội bằng …. bùn nhão

    Đơn vị thi công đang gấp rút triển khai sửa chữa những vị trí bị hư hỏng tại công trình thủy lợi ...