• Tỉnh nghèo chi hơn 10 tỉ lắp khẩu hiệu 11 chữ

    Công trình xây lắp khẩu hiệu 11 chữ trên đồi Ông Tượng (tỉnh Hòa Bình) với kinh phí hơn 10 tỉ ...