• ‘Lương tháng 9 giảng viên 23,7 triệu đồng, hiệu trưởng Lê Vinh Danh 556,1 triệu đồng’

    "Vi phạm tại Đại học Tôn Đức Thắng trước hết do chủ quan cá nhân, chủ yếu từ ông Lê Vinh Danh, ...