• Đắk Lắk chi gần 13 tỷ đồng giữ hồn chiêng

    Trải qua bao năm tháng, cồng chiêng trở thành nét văn hóa đặc trưng, hấp dẫn của vùng đất Tây ...