• Dự báo số ca bệnh Covid-19 còn tăng trong 10 ngày tới

    Số lượng bệnh nhân Covid-19 dự báo sẽ còn tăng lên và đến đỉnh dịch trong vòng 10 ngày ...