• Đánh thức tiềm năng từ dự án điện mặt trời Cư Jút Đắk Nông

    Các dự án điện năng lượng mặt trời tại Đắk Nông đã và đang được triển khai, dự báo sẽ mang ...