• Được rao bán tới 1 tỷ đồng/m2, giá đất Đà Lạt thực tế ra sao?

    Nhiều lô đất trung tâm Đà Lạt được cò đất báo giá với những con số “trên trời”, tới cả tỷ ...