• Covid-19: Sở Y tế TP HCM phát yêu cầu khẩn hàng loạt vấn đề

    Cuối giờ chiều 30-3, Sở Y tế TP HCM phát công văn khẩn gửi các bệnh viện, trung tâm và phòng y tế ...