• Đắk Lắk: Những lực lượng nào được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2?

    Tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 cho các đối tượng ưu ...