• Dùng thẻ Căn cước công dân gắn chíp, người dân được lợi gì?

    Thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử có thể lưu trữ nhiều loại giấy tờ; phòng tránh được ...

  • Bộ Công an đề xuất bỏ sổ hộ khẩu bằng giấy

    Nhận định trình tự, thủ tục đăng ký cư trú còn mang tính thủ công, rườm rà, Bộ Công an đề ra dự ...

  • Cấp thẻ Căn cước thay CMND trên cả nước từ ngày 1/1/2020

    Theo luật căn cước, từ ngày 1/2/2020, công dân trong cả nước sẽ được cấp thẻ căn cước công dân ...