• Công an mời nhiều Youtuber quay nội dung “Thầy chùa ăn thịt chó” ở Củ Chi

    Cơ quan chức năng kiến nghị xử lý và mời làm việc Youtuber quay nội dung "Thầy chùa ăn thịt chó" ở ...