• Nữ sinh Ba Na 12 năm viết chữ bằng chân

    Thấy Đinh Thị H'Lanh sinh ra không có tay 20 năm trước, người dân huyện Kbang tỏ ra sợ hãi và thêu dệt ...