• “Bêu tên” doanh nghiệp dẫn đầu danh sách nợ nhiều thuế ở Đăk Lăk

    Đăk Lăk vừa công khai danh sách 250 doanh nghiệp nợ thuế, Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ea Ktur đang ...