• Cự cãi với vợ, người đàn ông cầm cưa máy cắt cổ tự vẫn

    Người đàn ông 45 tuổi ở huyện Thanh Bình (Đồng Tháp), trong lúc cự cãi với vợ và gia đình đã dùng ...