• TP.Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk): Đã đến đích, dân chưa muốn dừng

    TP.Buôn Ma Thuột là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Đăk Lăk hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông ...