• Nhân viên nhà trọ tá hỏa phát hiện khách thuê phòng treo cổ trước phòng vệ sinh

    Nhân viên nhà trọ ở Cà Mau vào phòng khách trọ lấy tiền mì thì tá hỏa khi phát hiện khách thuê phòng ...