• Cầu Đất-nơi Sơn Tùng từng quay MV nhộn nhịp hái cà phê thuê

    Khi cà phê ở tỉnh Lâm Đồng đã vào cuối vụ thì tại vùng Cầu Đất (thành phố Đà Lạt) mới bắt ...

  • Cà phê chín rộ, nông dân Tây Nguyên hối hả thu hoạch

    Cứ vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 dương lịch, nông dân Tây Nguyên lại tất bật bước vào mùa thu ...