• H’Hen Niê phản ứng khi bị so sánh với thảm họa thẩm mỹ

    Hoa hậu H'Hen Niê phản ứng trước ý kiến so sánh gương mặt của cô với thảm họa thẩm mỹ "búp bê ...