• Táo tợn giả cảnh sát hình sự Bộ Công an vào nhà dân đọc lệnh bắt người

    Hai đối tượng giả danh cán bộ Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vào nhà dân đọc lệnh bắt người ...