• Đăk Lăk khuyến cáo người dân thận trọng phát triển cây macca

    Macca là cây trồng mới chưa được nghiên cứu đánh giá thấu đáo nên nông dân cần thận trọng khi phát ...

  • Đột nhập vườn cây mắc ca giống bạc tỷ ở Đắk Lắk

    Sở hữu vườn mắc ca 9 giống đầu dòng, diện tích 2,5 ha, mỗi năm, ông Đinh Minh Đại ở Đắk Lắk cung ...