• Đốt lửa, đắp chăn cho vật nuôi chống rét

    Băng giá, tuyết dày đặc kèm nhiệt độ liên tục xuống thấp khiến các tỉnh miền núi Bắc Bộ thiệt ...