• Bộ Công an đề xuất bỏ sổ hộ khẩu bằng giấy

    Nhận định trình tự, thủ tục đăng ký cư trú còn mang tính thủ công, rườm rà, Bộ Công an đề ra dự ...