• Diễn viên trẻ Lynh Ly nhảy cầu tự tử

    Chia sẻ với Thanh Niên, bạn thân của Gia Linh (Lynh Ly) là Minh Lộc xác nhận thông tin nữ diễn viên nhảy ...