• Học sinh lớp 3 bị bỏ quên trên xe đưa đón

    Một học sinh trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm bị bỏ quên trên xe đưa đón. Sau gần 1 giờ, em này ...