• Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng gửi kiến nghị tới Chủ tịch nước về vụ án Hồ Duy Hải

    Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho biết đã gửi văn bản kiến nghị tới Tổng Bí thư, Chủ ...