• Từ 1/1/2020, người lao động được tăng lương nếu có các văn bằng chứng chỉ sau

    Người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định sẽ được ...