• Quảng Nam: 2 học sinh bị rớt xuống cầu, 1 em tử vong

    Hai em học sinh lớp 7 đi qua cầu thì bị trượt chân rơi xuống nước, một em được mọi người cứu ...