• Hy hữu một công ty nợ lương người lao động 3 năm ở Đắk Nông

    Tính đến tháng 12/2019, Cty TNHH MTV Nam Nung (viết tắt là Cty Nam Nung) đóng tại xã Nam Nung, huyện Krông Nô, ...