• Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ ngày 1/7/2020

    QH giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu ...