• Ngân 98 bị cấm diễn 4 tháng

    Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa thông báo ra quyết định đình chỉ hoạt động nghệ thuật của ...