• Tình trạng trộm cắp vật tư lưới điện tại Đắk Lắk ngày càng gia tăng và phức tạp

    Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk Lê Hoài Nhơn cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk ...