• Không có hình ảnh

    Giá tiêu có nơi chỉ còn 51.000 đồng/kg, nông dân lỗ nặng

    Giá tiêu 21/3 giảm 2.000 đồng/kg, đẩy giá tiêu xuống thấp chỉ còn 51.000- 54.000 đồng/kg. Giá cà phê ...