• Cục Xuất bản sẽ làm rõ nghi vấn sách lậu của Huấn ‘Hoa Hồng’

    Theo đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông, 2 “cuốn sách” của Huấn ...