• Chính thức ‘khai tử’ sổ hộ khẩu từ năm 2023

  Dù Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2021, người dân vẫn được tiếp tục sử dụng sổ ...

 • Bộ trưởng Công an đề nghị bỏ ngay sổ hộ khẩu

  Đề nghị bỏ sổ hộ khẩu giấy từ tháng 7/2021 và không có thời gian chuyển tiếp, đại tướng Tô Lâm ...

 • Sẽ bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết của Luật Cư trú sửa đổi, trong đó có nội dung ...

 • Bộ Công an đề xuất bỏ sổ hộ khẩu bằng giấy

  Nhận định trình tự, thủ tục đăng ký cư trú còn mang tính thủ công, rườm rà, Bộ Công an đề ra dự ...