• Cô giáo quỳ trước sân Ủy ban tỉnh Đắk Lắk đưa đơn khiếu nại

    Hai cô giáo đến trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk đưa đơn khiếu nại, trong đó một cô đã quỳ xuống sân ...