• Công an Đắk Nông luân chuyển nhiều trưởng phòng

    Công an tỉnh Đắk Nông vừa có hàng loạt thay đổi nhân sự trong ban giám đốc và lãnh đạo các phòng ...