• ‘Thầy pháp’ yêu cầu cô gái ‘quan hệ tình dục nhiều lần’ mới trừ được tà ma

    Sau 2 lần chuyển tiền để làm "lễ giải căn", Quân nói với chị L. chưa được nên yêu cầu nạn nhân ...