• Băng nhóm giả công an, viện kiểm sát gọi điện lừa hơn 500 tỷ

    Kẻ chủ mưu cùng đồng bọn phân vai nhau đóng giả công an, viện kiểm sát gọi điện đe dọa người ...