• Đắk Lắk: Hạn hán kéo dài gây thiệt hại hơn 1.000ha lúa nước

    Theo thống kê của huyện M’Đrắk, hiện đã có gần 500 ha lúa nước chết khô, mất trắng, còn lại ...